+ پایان

خدافظیبامن حرف نزنبای بایبای بایبای بای

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
تگ ها: خودم و خودت
comment نظرات () لینک


+ هدف از طراحی وبلاگ واموزش نرم افزارفلش

  هدف من ازاموزش این نرم افزار :اموزش اسان وسریع وکامل نرم افزارفلش وساخت و

ایجادانیمیشن وقراردادن اطلاعاتی درمورد این نرم افزاروساخت انیمیشن وبرنامه نویسی

 بانرم افزارفلش است.

امیدوارم انچه که ازاموزش من انتظارداریدوبه دنبال ان هستیدراتوانسته باشم

دراختیارشماگذاشته باشم...

                                             باتشکر-شکوفه شجاعی دانشجوی رشته ی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
comment نظرات () لینک


+ نرم افزار macro media flash

نرم افزار فلش برای ایجاد تصاویروپویانمایی های مناسب به کار می رود.این تصاویر از

نوع برداری بوده و به دلیل کم حجم بودن  برای انتقال در وب بسیار مناسب هستند.

  فلش درنسخه های ابتدایی تنهاقابلیت ایجادتصویرهای برداری راداشت. درنسخه های

 جدیدامکانات پیشرفته ای مانندپویانمایی,صوت وکدنویسی دراین نرم افزاراضافه شد.

 برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
comment نظرات () لینک


+ نرم افزارflash mx

 مراحل نصب نرم افزار فلش مشابه سایرنرم افزارهاست وپس ازنصب,می تواند برنامه

راازطریق میانبرمربوط اجرا کند.ازصفحه ای که باز می شوددربخشcreate new گزینه ی

flash document راانتخاب کنیدتافلش سندجدیدی رابرایتان بازکند.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
comment نظرات () لینک


+ محیط کاری

محیط کاری ناحیه ای است که می توانید اشکال,خطوط,متون,تصاویروفیلم های

خودرادران ایجادکنید.محیط کاری توسط ناحیه ی خاکستری رنگی که فضای کاری می

باشداحاطه شده است.اشیائی که درفضای کاری قرارمی گیرنددرخروجی دیده نمی

شودمگران که به محیط کاری منتقل شوند.ازفضای کاری زمانی استفاده می شودکه

می خواهیددریک فیلم فلش یک شیء ازبیرون به داخل محیط کاری واردشودیابالعکس.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل ۵-گروه تحصیلی کامپیوتر 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
comment نظرات () لینک


+ خط زمان

خط زمان یکی ازابزارمهم درفلش است که به کمک ان می توان مراحل ساخت فیلم

درفلش راکنترل کرد.یک فیلم فلش حاصل مجموعه ای ازقالب است که به طورمتوالی

وپشت سرهم اجرامی شود.هرقالب نشان دهنده ی چشم اندازی ازفیلم است که دریک

 لحظه ی زمانی نمایش داده می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
comment نظرات () لینک


+ لوحه های فلش

  درپایین صفحه ی محیط نرم افزارچندلوحه وجوددارد.این لوحه هاقسمتی ازوظایف نظارتی

وعملیاتی فلش رادردسترس کاربران قرارمی دهند.

یکی ازکاربردی ترین لوحه ها-لوحه ی properties است.که کاربرمی تواندبه کمک ان

 مشخصات مربوط به بخش های مختلف راتنظیم کند.باانتخاب هرعنصرروی صفحه نمایش

گزینه های مربوط به ان نمایش داده می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
comment نظرات () لینک


+ لایه ها

 لایه هاپوشش های شفافی هستندکه روی محیط کاری قرارمی گیرندتااشکال وتصاویرمختلف روی ان ها چیده شوند.

عناصرمربوط به ناحیه ی لایه هاعبارتنداز:

نام لایه-درج لایه-حذف لایه-پنهان کردن محتویات لایه-قفل کردن لایه

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
comment نظرات () لینک


← صفحه بعد