# انیمیشن

محیط کاری

محیط کاری ناحیه ای است که می توانید اشکال,خطوط,متون,تصاویروفیلم های خودرادران ایجادکنید.محیط کاری توسط ناحیه ی خاکستری رنگی که فضای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

لوحه های فلش

  درپایین صفحه ی محیط نرم افزارچندلوحه وجوددارد.این لوحه هاقسمتی ازوظایف نظارتی وعملیاتی فلش رادردسترس کاربران قرارمی دهند. یکی ازکاربردی ترین لوحه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

لایه ها

 لایه هاپوشش های شفافی هستندکه روی محیط کاری قرارمی گیرندتااشکال وتصاویرمختلف روی ان ها چیده شوند. عناصرمربوط به ناحیه ی لایه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

معرفی روش tween

این قابلیت ساخت پویانمایی رابسیارساده کرده است.دراین روش فلش روندواردکردن قالب های میانی ودرقالب مبداومقصدرابرعهده می گیردودیگرنیازی نیست که تک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

اضافه کردن اهنگ وصدابه قالب

به طورمعمول برای استفاده ازصدادرقالب های فلش بایدمراحل زیررادنبال کرد: ١-ابتدابایدپرونده صوتی رادرلوحه ی کتابخانه قرارداد.برای این کارفرمان/import library file/importرااجرامی کنیم تاکادرمحاوره ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید